TRAO SỨC KHỎE GỬI YÊU THƯƠNG

Nhang Trầm Hương Cao Cấp 30 cm

Mã sản phẩm   TC3N
 Loại  Loại 2
 Số Lượng  100 cây
 Trọng Lượng :  110g
 Độ dài  30cm
 Thời gian cháy  ~ 40 phút
 Thành phần Bột trầm hương nguyên chất + keo bời lời
 Thương hiệu  Trầm Hương Thiên Tâm

 
Bạn có thể tham khảo sản phẩm khác tại mục: Nhang trầm