• BỘT TRẦM HƯƠNG loại PHỔ THÔNG ( 1KG )

  Giá : 6,000,000 đ

   
 • BỘT TRẦM HƯƠNG loại PHỔ THÔNG ( 50g )

  Giá : 400,000 đ

  Giá KM: 350,000

   
 • BỘT TRẦM HƯƠNG loạt TỐT ( 50g )

  Giá : 1,100,000 đ

  Giá KM: 950,000