TRAO SỨC KHỎE GỬI YÊU THƯƠNG

TK - LÝ NGƯ CƯỠI SÓNG

Thác khói trầm hương tiểu ngư cưỡi sóng là được làm từ gốm sứ tráng men cao cấp được cung cấp bởi Trầm Hương Thiên Tâm. Sản phẩm thích hợp dùng để trang trí hay thưởng thức trầm hương

Sản phẩm được sử dụng với thác khói tiểu ngư có thể bạn quan tâm:

- Trầm nụ thác khói cao cấp