TRAO SỨC KHỎE GỬI YÊU THƯƠNG

TK - LÁ SEN SỨ

Nếu đã mua Thác khói trầm hương Lá sen sứ thì bạn không nên bỏ qua sản phẩm này:

Trầm hương nụ cao cấp cho thác khói

Trầm nụ thác khói thường

Thác khói trầm hương làm bằng sứ tráng men, là một sản phẩm dùng để đốt nhang trầm nụ. Khi đốt sẽ tạo khói nhưng điều đặc biệt là khói sẽ không bay lên như bình thường mà theo rãnh đã được tạo sẵn từ thác khói chảy ngược từ trên cao như dòng thác