TRAO SỨC KHỎE GỬI YÊU THƯƠNG

TK - DI LẶC ĐÈN LED

Kích thước: 12cm x 10cm rất nhỏ gọn nên có thể để bất cứ ở đâu (phòng khách, phòng làm việc, bàn thờ gia tiên...)

Nếu đã mua Thác khói trầm hương Phật Di Lặc (đèn LED) thì bạn không nên bỏ qua sản phẩm này:

Trầm hương nụ cao cấp cho thác khói

Trầm nụ thác khói thường