TRAO SỨC KHỎE GỬI YÊU THƯƠNG

TK - CHÚ TIỂU CƯỠI TRÂU

Thác khói trầm hương chú tiểu cưỡi trâu là được làm từ gốm sứ tráng men cao cấp được cung cấp bởi Trầm Hương Thiên Tâm. Sản phẩm thích hợp dùng để trang trí hay thưởng thức trầm hương

Sản phẩm được sử dụng với thác khói chú tiểu cưỡi trâu có thể bạn quan tâm:

- Trầm nụ thác khói cao cấp