• Mặt Dây Chuyền Trầm Hương số 4

  Giá : 7,500,000 đ

   
 • Mặt Dây Chuyền Trầm Hương Số 3

  Giá : 7,500,000 đ

   
 • Mặt Dây Chuyền Trầm Hương số 2

  Giá : 7,500,000 đ

   
 • Mặt Dây Chuyền Trầm Hương

  Giá : 7,500,000 đ

   
 • Vòng Tay Trầm Hương Nữ Xen Kẽ Hạt Vàng- Hạt 6 li

  Giá : 5,500,000 đ

   
 • VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG - LÀO - 16LI

  Giá : đ

   
 • VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG - INĐÔNESIA - 16LI

  Giá : 18,000,000 đ

   
 • VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

  Giá : đ

   
 • VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG

  Giá : 16,000,000 đ

   
 • VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG NỮ- 8 LI

  Giá : 4,000,000 đ

   
 • VÒNG TAY TRẦM HƯƠNG BỌC VÀNG

  Giá : 10,000,000 đ

   
 • VÒNG ĐEO TAY TRÚC TRẦM 13.2 gr ĐƯỢC BỌC VÀNG 18K

  Giá : 17,000,000 đ